Tytuł projektu: Mamy pomysł na…
Okres realizacji: 1.04.2016-30.09.2016 r.
Realizator: Grupa nieformalna „Uroczysko”
Kwota dofinansowania: 3800 zł

Grupa "Uroczysko" w osobach: Barbara Kapturczak - koordynator, Wojciech Dominików, Magdalena Skowrońska z pomocą Stowarzyszenia Spełniamy Marzenia w Świętajnie  zrealizowała projekt "Mamy pomysł na ..." o wartości 6410 zł, dofinansowany ze środków programu mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalne" w kwocie 3800zł. Działania trwały od początku kwietnia do końca września.
Projekt polegał na zachęcaniu i włączaniu do współpracy ze sobą lokalnej społeczności zarówno dorosłych jak i młodzieży, w celu zadbania o estetykę swojego najbliższego otoczenia i wypracowania trwałych, pozytywnych zmian, które umożliwią promocję gminy i pozyskanie większej ilości turystów.
Fundusze te w głównej mierze wykorzystane zostały do stworzenia folderu promującego gminę Świętajno. W folderze zamieszczono mapę gminy Świętajno autorstwa Macieja Borówki i wydrukowano w ilości 5000 sztuk. Drugim działaniem było uporządkowanie terenu nad jeziorem w Świętajnie oraz wykonanie 2 stołów z ławami tworząc atrakcyjne miejsce rekreacyjne. Prace w znacznej części wykonane zostały społecznie przez mieszkańców Świętajna i gminy (ok. 40 osób).

Tytuł projektu: Stanowiska Biesiadne
Realizator: Grupa nieformalna Wspólna sprawa przy Stowarzyszeniu Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach
Okres realizacji: 10.08.2014-30.11.2016
Kwota dotacji: 1500,00

W sobotę 22 listopada 2014 roku mieszkańcy Łęgajn i zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wokół Jeziora Linowskiego oraz stanowiska biesiadnego, zrealizowanych dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców wsi Łęgajny. Tym samym oba przedsięwzięcia wzbogaciły plac rekreacyjno - wypoczynkowy, który stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Tego dnia pogoda dla uczestników imprezy była bardzo łaskawa. Sekretarz Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego Andrzej Turek w imieniu organizatorów uroczyście przywitał wszystkich przybyłych. Dodał, że dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców wsi, Stowarzyszeniu Wędkarskiemu Jeziora Linowskiego w Łęgajnach oraz Stowarzyszeniu Przystanek Łęgajny mogło dojść to tak wspaniałej uroczystości jakim jest otwarcie „ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej” oraz stanowiska biesiadnego, wyposażonego w wiatę i grill. Przede wszystkim podziękował paniom, które były organizatorkami tych wszystkich wspaniałych przedsięwzięć. Podziękował wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do pozytywnych zmian wokół jeziora. Dzięki temu w bezpieczny i przyjemny sposób można pokonać wyznaczony szlak i korzystać z uroków jeziora. W symbolicznym przecięciu wstęgi umieszczonej na tablicy informacyjnej uczestniczyli reprezentanci miejscowej społeczności: Teresa Urban, Urszula Protaziuk, przedstawiciel Stowarzyszenia Przystanek Łęgajny i Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego. Organizatorzy na odsłoniętej tablicy informacyjnej, oprócz widniejącego logo Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach, umieścili plan sytuacyjny Jeziora Linowskiego z legendą tras: niebieski szlak spacerowy wokół jeziora liczy 2.500 metrów, żółty szlak spacerowy to 1.600 metrów. Ponadto oznaczone są: stacja, pomost widokowo - spacerowy, przystań dla łodzi, plaża oraz kładki wędkarskie. W drugiej kolejności otwarto „stanowisko biesiadne”, składające się z wiaty, wyposa- żonej w stół i ławy oraz grilla. Do przecięcia wstęgi zaprosił prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach Jarosław Andernajs. Otwarcia dokonały Teresa Urban, Mariola Łukowska-Juckiewicz i sołtys Łęgajn Jan Zieliński. Podczas uroczystości honorowym członkiem Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach została dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Mariola Łukowska-Juckiewicz. Wielką atrakcją był wspólny spacer nowo otwartą ścieżką przyrodniczo - edukacyjną wokół jeziora. Na szlaku można napotkać bogate w informacje tablice edukacyjne, zapoznać się z tym co kryją leśne zakątki, obserwować przyrodę oraz czerpać informacje z ciekawych tablic. Pierwsza tablica edukacyjna wraz z opisem i zdjęciami odnosiła się do dębu szypułkowego, druga zawierała niemal wszystko o rybach spokojnego żeru, trzecia odnosiła się do ptaków wodnych, czwarta o ptakach wodnych i brodzących, piąta o rybach drapieżnych, szósta o ssakach, na kolejnej były informacje o drzewach: buku pospolitym i zwyczajnym, ósma tablica o ptakach pól i lasów, ostatnia - dziewiąta o naszych płazach i gadach. Jak zapowiedział Andrzej Turek w planie są kolejne tablice edukacyjne, ławki, a może i półwysep z grzybkiem pośrodku. Podczas uroczystości Andrzej Turek nadmienił, że tego dnia uroczyście otwarto dwa projekty, na które pozyskano dofinansowanie, tzw. granty z „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” Warmiński Zakątek z Dobrego Miasta. Jeden na ścieżkę edukacyjną, która w całości została zbudowana przez mieszkańców wsi Łęgajny. Drugie dofinansowanie dotyczyło stanowiska biesiadnego. Wymienione obiekty będą wkomponowane w duże centrum rekreacji i wypoczynku dla wszystkich. Planowana jest rozbudowa i uatrakcyjnienie terenu wraz z plażą przy jeziorze. Po niezwykle przyjemnym spacerze odbył się konkurs przyrodniczy, w którym brylowali najmłodsi. Do konkursu przystąpiło kilka drużyn, a poprowadziła go Aleksandra Czarnecka, prezes stowarzyszenia Przystanek Łęgajny. Sponsorami nagród byli: Salon Kosmetyczny Monika Obrębska, Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego. Kilkugodzinną imprezę zwieńczyła biesiada z muzyką i przepysznym poczęstunkiem. Do gustu przypadła gorąca, wojskowa kawa, kiełbaski z grilla oraz chleb ze smalcem domowej roboty.

Tytuł projektu: Piękniejsza wieś
Okres realizacji: od: 1-4-2016 do 31-7-2016
Realizator: Grupa nieformalna - Koło Młodych Matek
Kwota dofinansowania: 4230.00 zł

 „W naszej wsi może być pięknie”- tak zdecydowały aktywne kobiety z Miłusz w gminie Prostki. Napisały projekt i przystąpiły do konkursu FIO „Warmia Mazury Lokalnie”. Postanowiły uporządkować i zagospodarować nieużytki położone wzdłuż drogi biegnącej przez wieś. Tereny były zarośnięte, odstraszały i dawały zły wizerunek wsi. Prace podzielone na trzy główne etapy: sprzątanie, wożenie ziemi i sadzenie roślin. W działania zaangażowały 11 kobiet, które z kolei wciągnęło swoje dzieci (13) i 13 mężczyzn. W kwietniową, słoneczną sobotę zorganizowano „Akcję Sprzątania Świata”- „Sobota dla Miłusz”. Matki uczyły dzieci, jak należy dbać o środowisko. Idąc przez wieś i zbierając śmieci kształciły w nich nawyk sprzątania. W tym samym czasie mężczyźni sprzątali wokół świetlicy, kosili trawę i sadzili w różnych miejscach drzewka pozyskane z Nadleśnictwa Ełk. Po pracy wszyscy spotkali się na placu zabaw, by wspólnie napić się kawy i zjeść lody… Najtrudniej było zorganizować wożenie ziemi, ponieważ wiosną rolnicy mają dużo pracy, a potrzeba było 5 ciągników z przyczepami na jeden dzień. Ale udało się. Dodatkowo przyjechał nawet jeden rolnik więcej z własną koparką i rozsuwał ziemię. Na wynajęcie koparki gąsienicowej dużej do załadunku ziemi oraz zakup krzewów i drzew ozdobnych uzyskano pieniądze z FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE. Największą frajdę sprawiło rozładowywanie samochodu z roślinami i grupowanie ich według projektu nasadzeń. Do tego zadania nikt nie musiał nikogo namawiać. Każdy się śpieszył, by zdążyć posadzić to wszystko jednego dnia. Mężczyźni grabili, kopali dołki, a kobiety sadziły. Projekt wywołał osobiste zaangażowanie mieszkańców wsi. Dał możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie. Stali się odpowiedzialni, pilnują porządku, podlewają rośliny. Bezrobotny, stały bywalec miejscowego sklepu, z własnej woli, przez kilka dni zamiatał jezdnię i chodnik, bo torf opadający z kół  ciągników nagle zaczął mu nie pasować do ładnego otoczenia. We wsi zmienił się krajobraz, jest piękniej. Posadzone rośliny dostarczają miłych wrażeń. Stały się wizytówką wsi. 

Tytuł projektu: Na dobry początek - dobry sprzęt
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 30-6-2016
Realizator: Stowarzyszenie "Kreatywny Spinacz"
Kwota dofinansowania: 3400.00 zł

Stowarzyszenie "Kreatywny Spinacz" realizuje projekt pt. "Na dobry początek - dobry sprzęt". W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło sprzęt biurowy i multimedialny(laptop, aparat fotograficzny, program księgowy, dysk zewnętrzny). Dzięki doposażeniu nasza organizacja będzie mogła podejmować inicjatywy zmierzające do rozwoju miejscowości Samborowo oraz organizować wiele ciekawych działań dla mieszkańców. Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał naszej organizacji, stanie się profesjonalna i z łatwością będzie aplikować o środki zewnętrzne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez promocję w internecie, poszerzenie ofert zajęć, z których będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy wsi.

Tytuł projektu: Zacznijmy od sprzętu
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 30-6-2016
Realizator: Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt
Kwota dofinansowania: 4100.00 zł

Głównym celem projektu był zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i aparatu fotograficznego, który przyczyni się do wzrostu potencjału wewnętrznego organizacji. Zapewni rozwój Stowarzyszenia. Dzięki temu wyposażeniu nasza organizacja będzie mogła skuteczniej pozyskiwać środki finansowe na cele statutowe jak również promować swoje działania w środowisku lokalnym co jest bardzo ważne ze względu na specyfikę działań organizacji związaną z adopcją zwierząt. Realizując ten projekt nasze Stowarzyszenie ma również większe oddziaływanie w społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie portali społecznościowych i strony internetowej. Wykorzystanie narzędzi online usprawnia komunikację z mieszkańcami gminy oraz z odbiorcami działań organizacji. Członkowie naszej organizacji korzystają z zakupionego sprzętu przy prowadzeniu dokumentacji, sporządzaniu protokołów z zebrań zarządu, przesyłania dokumentów do członków Stowarzyszenia. Wpływa to na bardziej sprawne i efektywne codzienne funkcjonowanie organizacji. Zbudowana strona internetowej naszego Stowarzyszenia ułatwia dostęp osób zainteresowanych do informacji związanych z organizacją, jej dokumentami, aktualnościami oraz o planowanych akcjach. Zbudowana strona internetowa oraz zakup podstawowego sprzętu biurowego pozwala w szerszym zakresie realizować cele z szerzeniem edukacji humanitarnej i ochrony praw zwierząt, kształtować właściwą postawę ludzi wobec zwierząt, propagować ideę odnowy przyrody i ekologii, szerzyć idę wolontariatu. Dzięki powstałej stronie internetowej można uzyskać informację o pomocy charytatywnej osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta finansując leczenie i operacje chirurgiczne oraz zakup karmy. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem daje możliwość samodzielnego przygotowania materiałów promocyjnych takich jak plakaty, ulotki czy artykuły prasowe. Ponadto zwiększa dostępność do środków zewnętrznych. Zakup aparatu fotograficznego zwiększył kompetencje i umiejętności w zakresie przygotowania profesjonalnych zdjęć, które są niezbędne z uwagi na specyficzną działalność organizacji jaką jest adopcja zwierząt. Zbudowana strona internetowa rozwija kompetencje członków z zakresu hostingu, a osoba odpowiedzialna za stronę zdobywa umiejętności webmastera. Informacje przedstawiane na stronie stowarzyszenia dotyczące możliwości uzyskania porad szybciej docierają do odbiorcy.

Tytuł projektu: Start morsów w Iławie - Narodzie kąp się w lodowatej wodzie
Realizator: Stowarzyszenie Iławski Klub Morsów Lodowaci
Kwota dofinansowania: 4990.00 zł

Celem projektu było wyposażenie organizacji w niezbędny do funkcjonowania sprzęt. Dotyczy to realizacji celu statutowego: Ochrona i promocja zdrowia, oraz pośrednio: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Wypoczynku dzieci i młodzieży, Ratownictwa i ochrony ludności, ponieważ dodatkowymi tematami organizowanych wydarzeń przez klub, jest integracja społeczeństwa zarówno osób starszych jak i młodzieży i dzieci. Zakupiony sprzęt tj pilarka spalinowa, drabina przegubowa używana do zejścia do wody z pomostu, sprzęt ratowniczy, wyposażenie szatni tj. wieszaki, ławki, szafki, oświetlenie przenośne, oraz nagłośnienie pozwoli w długim okresie realizować podstawowy cel działania stowarzyszenia jakim jest promocja i ochrona zdrowia, poprzez profesjonalne organizowanie kąpieli zimowych. Po realizacji projektu klub stał się jedyną organizacją o tym profilu mogąca zapewnić lokalnej społeczności korzystanie z zimowych kąpieli, oraz propagowanie ochrony zdrowia i jej promocji poprzez taka aktywność. Nadmienić należy że zażywanie zimowych kąpieli staję się coraz bardziej popularne, jego walory zdrowotne doceniają autorytety w dziedzinie medycyny, jest coraz częściej promowane w krajowych mediach nie jako wyczyn śmiałków wskakujących do lodowatej wody, ale jako profilaktyczne działanie przeciw wielu schorzeniom. Walory jakie występują lokalnie tj jezioro, infrastruktura, doskonale sprzyjają rozwojowi morsowania w lokalnej społeczności, klub świetnie dotychczas rodzi sobie z pozyskiwaniem wsparcia lokalnych władz, np poprzez podpisanie umowy użyczenia pomieszczeń w budynkach Ekomariny położonej tuż przy plaży miejskiej, przyczynia się również do zagospodarowania tego obiektu po sezonie letnim, kiedy dotychczas był niewykorzystywany. Ternem działania organizacji zgodnie ze statutem jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, faktycznie działalność koncentruje się na terenie miasta Iława. Klub organizuje obecnie w niedziele oraz czwartki każdego tygodnia, kąpiele zimowe na terenie plaży miejskiej w Iławie przy ul. Kajki. W kąpielach uczestniczy każdorazowo około 25 osób, są to członkowie stowarzyszenia i osoby zainteresowane członkostwem. Przyjęto zasadę w regulaminie klubu, że osoba zainteresowana członkostwem, może korzystać kilkakrotnie z kąpieli organizowanych przez klub nie będąc jego członkiem w ramach swoistego sprawdzenia, bierze udział w przygotowaniu przerębla, sprzątnięciu szatni, następnie decyduje się na członkostwo, za aprobata grupy i zarządu jest przyjmowana. Taki sposób rekrutacji członków pozwala dobierać osoby zainteresowane nie tylko zażywaniem kąpieli ale również w pewnym stopniu zaangażowane w życie codzienne klubu. Nie mniej jednak klub organizuje wydarzenia ogólnodostępne promujące ten typ aktywności prozdrowotnej, dla lokalnej społeczności, uczestniczą w nich lokalni sportowcy doceniający regeneracyjne właściwości zimnych kąpieli, np. członkowie Iławskiego Klubu Karate Kyokushin, członkowie triatlonowej i pływackiej drużyny Orka Masters. Ogólnym założeniem przyświecającym podczas powoływania do życia stowarzyszenia była potrzeba zaistnienia w lokalnej społeczności organizacji potrafiącej zapewnić możliwość skorzystania z dobrodziejstw zimowych kąpieli w sposób profesjonalny i zorganizowany. Dotychczas funkcjonowały grupy nieformalne, działające w sposób niesystematyczny i niezorganizowany, dopiero pojawienie się grupy Lodowaci rozwinęło i zorganizowało dla lokalnej społeczności możliwość zażywania kąpieli zimowych, cyklicznie i profesjonalnie. Oczekiwaniem realizacji projektu było podniesienie kompetencji głównie technicznych organizacji, do realizacji celów statutowych poprzez przygotowanie zimowych kąpieli. Kolejnym efektem jest podniesienie atrakcyjności organizacji dla nowych członków, poprzez przygotowanie komfortowej szatni, zabezpieczenie medyczne, techniczne. Trzecim rezultatem jest szybsze osiągnięcie założonych przez organizację celów, co znacząco podniesie dynamikę jej rozwoju. Rezultatem realizacji projektu jest posiadanie przez klub sprzętu w postaci pilarki spalinowej dobrej klasy mogącej posłużyć klubowi wiele lat, jednocześnie nie generując dużych kosztów utrzymania, bo zakup paliwa i smarów do piły to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych rocznie, drabina przegubowa jest sprzętem który wykorzystywany będzie przede wszystkim do wchodzenia do przerębli bezpośrednio z pomostu, co jest z punktu widzenia doświadczenia członków klubu i nie tylko najbezpieczniejszym sposobem, jednocześnie drabina właśnie tego typu dzięki swoim właściwościom pozwoli na używanie jej z rożnych wysokości w sposób wyjątkowo bezpieczny i zapewniający oparcie. Priorytetem jest również wyposażenie szatni, którą formalnie klub otrzymał na mocy umowy użyczenia od lokalnego samorządu, z możliwością adaptacji na szatnię, w pomieszczeniach tych wcześniej znajdowało się zaplecze techniczne szkoły żeglarskiej. Pomieszczenia są w dobrym stanie, dla tego prace adaptacyjne będą polegały głównie na malowaniu, oraz wyposażeniu w odpowiednie meble. Klub, aby ograniczyć koszty zakupiono jednie materiały potrzebne do wykonania mebli i nakładem własnej pracy wykonano meble szatniarskie, co również miało wpływ na integrację członków klubu ze sobą. Po zrealizowaniu projektu środowisko miłośników zimowych kąpieli z regionu zyskało dobrze przygotowaną otwartą organizację, mogącą zapewnić im świetne warunki do kąpieli. Będzie to miało znaczący wpływ na propagowanie tego typu aktywności fizycznej w Iławie, ale również pokazało że warto łączyć się w formalne organizacje i działać na rzecz realizacji celów tych organizacji. Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność zyskała profesjonalny klub, zdolny zorganizować wydarzenie związane z zażywaniem zimnych kąpieli nawet dla 150 osób.

Tytuł projektu: Teatr na jednej ulicy
Data realizacji: Od: 1-6-2016 Do: 9-9-2016
Realizator: Stowarzyszenie Razem dla Innych, Liwianki
Kwota dofinansowania: 5000.00 zł

Głównym celem projektu było wzbogacenie oferty zajęć kulturalnych poprzez stworzenie i prezentację spektaklu ulicznego w przestrzeni publicznej oraz integracja sąsiedzka w ramach jednej głównej ulicy wsi. Projekt zakładał również realizację celu szczegółowego: pobudzenie zainteresowania teatrem -promowanie innowacyjnego modelu prowadzenia zajęć teatralnych -zwiększenie integracji międzypokoleniowej -kształtowanie aktywnej i twórczej postawy u uczestników i odbiorców projektu. Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych w projekcie działań. W Liwie obyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, łączące różne sztuki: teatr, pantomima, elementy żonglerki, tańca, ruchu scenicznego. Połączenie różnych form wyrazu pozwoliło odkryć dzieciom pasję w różnych dziedzinach. Jedne czuły się lepiej wypowiadając kwestię, inne udając mima, jeszcze inne w kuglarstwie. Takie połączenie spowodowało, że każdy znalazł coś dla siebie. W Sumie zrealizowanych zostało 45 h zajęć (40 teatralnych i 5 artystycznych, skoncentrowanych głównie na ekspresji i twórczym wyrażaniu siebie za pomocą różnych form artystycznych). Duża część zajęć odbywała się w plenerze. Zajęcia terenowe miały uświadomić dzieciom, że sztukę można robić wszędzie, nie tylko na wielkiej scenie. Bardzo ważnym elementem projektu było to, że dzieci samodzielnie przygotowały scenariusz (przy wsparciu specjalisty) całego przedstawienia. To dzieci wymyśliły koncepcję, podzieliły się rolami a także samodzielnie wykonały kostiumy oraz całą scenografię. Same również przygotowały sprzęt kuglarski, z którego korzystały podczas warsztatów. Premiera sztuki cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy licznie przybyli na spektakl. Przedstawienie rozpoczęła parada, która przemaszerowała przez główną ulicę wsi. Mieszkańcy obserwowali całość z okien, podwórek. Część przyłączyła się do parady. Podczas parady dzieci prezentowały nabyte podczas zajęć umiejętności. Główną część wystawiono na scenie. Na zakończenie zorganizowano piknik rodzinny z licznymi atrakcjami. Były tańce, ognisko, zabawy. Teatr rozbudził w dzieciach chęć twórczej ekspresji i wyrażania siebie poprzez teatr. Był również możliwością obcowania ze sztuką wyższą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Zawiązało się ,,nieformalne kółko teatralne'', które od października przygotowywało będzie kolejny spektakl. Bez realizacji projektu dzieci nie odkryły by w sobie talentów oraz pasji teatralnych i kuglarskich. To innowacyjne działanie spowodowało otwarcie się dzieci na nowe inicjatywy. Spowodowało przełamanie barier, pokonanie własnych słabości oraz nieśmiałość. Efekt końcowy przerósł oczekiwania wszystkich osób które wzięły udział w teatrze ulicznym. Realizacja projektu przyczyniała się również do zaktywizowania rodziców, którzy teraz bardziej i chętniej angażują się w działania miejscowości. Przychodzą na spotkania, podsuwają pomysły, które mogłyby być realizowane. Największym efektem projektu, było to, że z dzieci udało się stworzyć grupę która jest chętna i aktywna do dalszego działania.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu związanego z obszarem działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 31-5-2016
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
Kwota dofinansowania: 2800.00 zł


Główny cel projektu polegał na wyposażeniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno w niezbędny sprzęt służący realizacji działań i celów statutowych takich jak: podniesienia jakości życia społeczności Sołectwa Laseczno, zrównoważonego rozwoju sołectwa, integrowanie mieszkańców wsi, nauka, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycje narodowe, regionalne - kultura fizyczna, sport, turystyka, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, porządek, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności, integracja europejska, promocja i organizacja wolontariatu, rozwój infrastruktury wsi, profilaktyka patologii społecznych, uzależnień, chorób cywilizacyjnych, ochrona, promocja zdrowia i pomoc społeczna, działalność na rzecz chorych i niepełnosprawnych, dobroczynność, wyrównywanie szans, inicjowanie działań na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, - promocja zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji, - działalność doradcza i informacyjna na rzecz społeczeństwa, - promowanie własnej działalności. W ramach realizacji projektu podjęliśmy takie działania jak: sprawdzenie ofert cenowych i dostępności sprzętu oraz zakup sprzętu.
Dzięki realizacji projektu osiągnęliśmy następujące efekty, rezultaty:
- rozwinięte umiejętności organizacyjno-operacyjne członków stowarzyszenia;
- pogłębione umiejętności posługiwania się sprzętem multimedialnym,
- zakupiony sprzęt(laptop, urządzenie wielofunkcyjne),
- poszerzony zakres usług zewnętrznych związanych z działalnością stowarzyszenia,
- wsparcie nowatorskich, oddolnych pomysłów,
- stworzone możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego na terenie Sołectwa Laseczno i okolic,
- stworzone zaplecze do budowania potencjału młodej organizacji pozarządowej.

Tytuł projektu: Pan Jakub czyli ostatni zajazd na Wardęgowo
Data realizacji: Od: 4-4-2016 Do: 14-8-2016
Realizator: Stowarzyszenie Dla Ostrowitego i Okolic "Iskra Wzajemności", Porozumienie Wardęgowo-Ostrowite
Kwota dofinansowania: 4000.00 zł


Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Wardęgowo i Ostrowite przy realizacji wspólnej inicjatywy w postaci organizacji festynu i widowiska historycznego. Inicjatywa wymagała dużego nakładu pracy w zakresie prac związanych z uszyciem 42 strojów szlacheckich oraz w zakresie prac organizacyjnych. W ramach tych prac odbyło się 20 wspólnych spotkań poświęconych szyciu strojów, 2 spotkania organizacyjne, 2 spotkania poświęcone uprzątnięciu i przygotowaniu terenu pod festyn, 3 próby inscenizacji. W szycie strojów zaangażowanych było 12 osób, w inscenizacji wzięło udział 50 osób. Intensywność spotkań, ilość zaangażowanych osób i sukces w realizacji projektu świadczą o zrealizowaniu zakładanego celu. Powstały 42 stroje szlacheckie, które znajdują się teraz w dyspozycji grupy i łącznie z wypracowaną integracją i entuzjazmem grupy ( zwiększonym przez sukces ostatniej imprezy) stanowią zaplecze i kapitał do przyszłych działań. Działania projektowe rozpoczęto w kwietniu od dwóch spotkań organizacyjnych, z których jedno poświęcone było konsultacjom z panią prof. Małgorzatą Grupa z UMK w Toruniu dotyczącym wyglądu i cech charakterystycznych strojów szlacheckich. Przygotowano scenariusz widowiska historycznego i rozdzielono role. Stopniowo dokonywaliśmy zakupu tkanin i dodatków krawieckich. W okresie kwiecień-sierpień odbyło się 20 spotkań w czasie których wspólnie szyliśmy stroje, część prac kończono w domach. Przeprowadziliśmy 3 próby inscenizacji i poloneza. Pod koniec lipca, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, otrzymaliśmy od LGD Ziemia Lubawska 200 szt. plakatów, Plakaty zostały rozwieszone w okolicznych gminach: Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Zbiczno, Jabłonowo i Brodnica. Na początku sierpnia odbyły się 2 spotkania na miejscu festynu poświęcone przygotowaniu terenu. W dniu 13.08.2016r. w godzinach 16-24 odbył się festyn historyczny zapoczątkowany widowiskiem "Pan Jakub czyli ostatni zajazd na Wardęgowo". Zdjęcia z festynu będą załącznikiem do sprawozdania.

Tytuł projektu: Silna rodzina to silna społeczność - warsztaty dla rodzin z gminy Morąg dotkniętych niepełnosprawnością z powodu autyzmu/aspergera
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 30-6-2016
Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu
Kwota dofinansowania: 3500.00 zł

Projekt realizowany był w okresie 01.04.2016-30.06.2016 w gminie Morąg, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie Celem głównym projektu było stworzenie w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku warunków do aktywnego funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej 13 dzieci z terenu gminy Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie ze spektrum autyzmu i budzenie u ich rodzin poczucia pełnoprawnych członków społeczności lokalnej. Cele szczegółowe:
1 - wzrost umiejętności dzieci niepełnosprawnych do skutecznego porozumiewania się z rodzeństwem, rodzicami i społecznością lokalną
2 - wygaszanie u dzieci zachowań "niepożądanych", w tym agresji/wycofania się z prób komunikacji itp. będącej konsekwencją nieumiejętności wyrażania swoich pragnień i potrzeb
3 - wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez nabycie umiejętności do wspólnej zabawy i nauki
5 – integrowanie rodzin, przełamywanie barier pomiędzy niepełnosprawnymi i sprawnymi
6 - wzmacnianie samooceny, wiary w siebie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności z powodu autyzmu
W ramach projektu zaplanowano:
1-warsztaty terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzeństwa, prowadzone przez profesjonalistów w zakresie komunikacji, wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów.
2-warsztaty dla rodziców/dziadków/opiekunów itp. dzieci niepełnosprawnych prowadzone przez moderatora/specjalistę w
formie samopomocowych grup wsparcia w których rodzice mogą się również dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem – w zakresie technik nawiązywania relacji z dzieckiem poprzez wspólną zabawę.
3-wizytę studyjną w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Celem wizyty była integracja rodzin, wspólne poznanie procesów zachodzących w otaczającym świecie przy zastosowaniu technik interaktywnych dostosowanych do możliwości poznawczych niepełnosprawnych, zwiększenie samooceny członków rodzin.
4-haeppening-wykorzystanie zdobytej wiedzy polegający na przygotowaniu dla społeczności gminy Morąg pikniku integracyjnego z poczęstunkiem, organizacja wspólnych zabaw, prezentacja projektu /pokaz slajdów oraz wykłady uczestników/.
Efekty/rezultaty realizacji projektu
1- utworzenie w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku warunków do aktywnego funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej 13 dzieci z terenu gminy Morąg dotkniętych autyzmem/aspergerem i budzenie u ich rodzin (37 osób) poczucia pełnoprawnych członków społeczności lokalnej.
2 - 13 dzieciom dotkniętym autyzmem/aspergerem zwiększyło umiejętności do skutecznego porozumiewania się z rodzeństwem, rodzicami i społecznością lokalną
3 - 13 dzieci dotkniętych autyzmem/aspergerem lepiej potrafi wyrażać swoje potrzeby i pragnienia
4 - u 50 osób wzmocniły się więzi rodzinne poprzez nabycie umiejętności do wspólnej zabawy i nauki, podniesie się poziom integracji rodzin, wzmocni samoocena wiara w siebie i swoje możliwości
5-przełamywano bariery pomiędzy niepełnosprawnymi i sprawnymi
Korzyści z realizacji projektu:
1-Dzieci dotknięte niepełnosprawnością będą lepiej wyrażają swoje potrzeby i pragnienia
2-Rozwinęła się grupa samopomocowa w ktorej rodziny dzieci niepełnosprawnych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ale również niwelują obawy.
3-Rodziny lepiej poznały otaczający je świat, nastąpi zwiększyła się integracja rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi oraz rodzin dotkniętych podobnymi problemami,
4-Podniósl się poziom wiary rodzin w siebie i swoje możliwości, zwiększył się poziom otwarcia na społeczność lokalną.
Realizacja projektu przyniosła korzyść samej organizacji - zdobycie doświadczenia, poznanie społeczności, lepsza organizacja pracy.

Tytuł projektu: Wybudowania 2.0
Data realizacji: Od: 1-9-2016 Do: 10-10-2016
Realizator: Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania
Kwota dofinansowania: 2700.00 zł

Projekt "Wybudowania 2.0" zakładał wzmocnienie potencjału technologicznego organizacji, z naciskiem na sprzęt komputerowy. Nastąpił zakup wybranych urządzeń. Pracownicy organizacji oraz jej partnerzy zostali wzmocnieni infrastrukturą techniczną oraz zwiększone zostały ich kompetencje. Efektem projektu było zaprzestanie eksploatacji prywatnego sprzętu na rzecz zadań fundacji. W powiecie nowomiejskim wzmocniła swoją obecność organizacja pozarządowa stworzona przez osoby wykształcone w dużych ośrodkach miejskich, które powróciły do rodzinnej miejscowości i posiadają zaplecze merytoryczne oraz infrastrukturalne do realizacji bezpłatnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Organizacja była otwarta na wsparcie inicjatyw lokalnych dzięki posiadanemu zapleczu technicznemu. Projekt to kontynuacja zeszłorocznych projektów dofinansowanych przez FIO Warmia Mazury Lokalnie. Kluczową potrzebą, z której wyniknął wniosek o dofinansowanie projektu "Wybudowania 2.0" była rzetelna i długofalowa realizacja działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu ziemi lubawskiej. Potrzeba ta nakładała się na takie cele naszej organizacji jak "promowanie idei ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa niematerialnego" oraz "tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży". Projekt posłużył wzmocnieniu zaplecza technologicznego organizacji, dzięki któremu możliwa będzie realizacja zadań własnych. Jak mówi raport "Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych" przygotowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor jedynie 20% organizacji pozarządowych posiada narzędzia elektroniczne, bez których nie ma możliwości przygotowania zajęć, zrobienia researchu, przeprowadzenia promocji i kontaktu z partnerami. Dlatego spełnienie przedstawionej potrzeby wiązało się ze wzmocnieniem zasobów technologicznych organizacji i danie niezależności technicznej. Dzięki wzmocnieniu tego potencjału Fundacja Wybudowania będzie stanowić także wsparcie dla innych inicjatyw w regionie, co także pokrywa się z naszymi celami statutowymi. Członkowie fundacji są osobami wykształconymi w dziedzinach zbieżnych z celami statutowymi fundacji (antropologia, architektura krajobrazu, ogrodnictwo) Krajobraz stanowi dla nas najszersze pole działań dążące ku poprawie jego stanu – a przez to stanu związanych z nim społeczności. Jako fundacja zakładamy podnoszenie jakości otoczenia kulturowego oraz ładu przestrzennego wiejskich społeczności lokalnych – właśnie tak rozumiany krajobraz traktujemy jako dobro wspólne stanowiące przedmiot działania organizacji. Dla tak określonego dobra cel stanowił podniesienie naszych kompetencji w kategoriach przygotowania profesjonalnych i rzetelnych projektów edukacyjnych i badawczych. Nowoczesne technologie pozwalają wprowadzać niestandardowe i innowacyjne pomysły na tereny najczęściej pozbawione tego typu oferty oraz dzięki odpowiedniej klasy sprzętowi komputerowemu usamodzielnić się od pracy grafików i projektantów. Zarazem wzrost naszego merytorycznego zaplecza, doświadczenie i stworzenie sieci kontaktów w środowisku lokalnym fundacji pozwolą na profesjonalizację organizacji i możliwość wejścia na systemowy, unikający działań okazjonalnych tryb pracy. Zwiększył się także potencjał fundacji do komunikowania się z odbiorcami, zainteresowanymi tematem oraz społecznościami lokalnymi oraz rozpoznawalność marki Fundacji Wybudowania. Uwagi do sprawozdania finansowego Został zwiększony całkowity koszt projekt, który pokryty został ze środków Fundacji Wybudowania. Dodatkowo zakupiona została torba do laptopa w promocyjnej cenie 1 zł, kosztu tego brakuje w całkowitym budżecie projektu jednak widoczny jest na przedstawionej fakturze vat.

Tytuł projektu: GARNCARSKIE EKO
Realizator: Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych
Okres realizacji: 02.05.2016-30.06.2016


Głównym celem projektu było wychowanie ekologiczne i upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warmii, a zwłaszcza umocnienia postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi. Celem było również stworzenie pożytecznej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz rozwój kreatywności i zdolności młodego pokolenia. Celem lokalnym i dobrem wspólnym dla mieszkańców wsi jest umocnienie wsi tematycznej Bosa Ekologia jako formy, która pozwoli nam mieszkańcom bliżej współpracować, a na bazie nabytych umiejętności i wiedzy, oraz powstałego warsztatu ceramicznego będziemy mogli dzielić się tą wiedzą i umiejętnościami z dziećmi, uczniami szkół oraz dorosłymi.
Dla osiągnięcia tych celów zgodnie z projektem przeprowadziliśmy dwa rodzaje warsztatów. Warsztaty dla dorosłych, podczas których powstawał piec do wypalania ceramiki. Na każdym etapie budowy pieca uczestnicy warsztatów zaznajomili się z techniką powstawania pieca oraz nabyli wiedzę  jakich materiałów i w jakich proporcjach użyć do budowy pieca. Nasz instruktor Adam Kużma doświadczony garncarz, przekazał również wiedzę w jaki sposób użytkować piec, tak aby prowadzić wypał w różnych temperaturach. Warsztaty dla dorosłych odbyły się w sobotę i niedzielę 4-5.06.2016. Warsztaty ceramiczne dla dzieci zaczęliśmy w poniedziałek, pierwsza grupa jaka do nas dotarła liczyła 38 osób, Dzieci podzieliśmy na trzy grupki. Pierwsza grupka uczyła się toczenia na kole garncarskim tu powstawały kolejne miseczki kubki, itp. Druga grupka zajęła się nauką formowania gliny za pomocą gipsowych form oraz formowaniem ręcznym dowolnych kształtów. Trzecia grupka uczestniczyła w nauce przygotowywania podpłomyków z mąki razowej pieczonych na blacie żeliwnym, do podpłomyków podawaliśmy świeże truskawki oraz pastę z soczewicy. Każda grupa po wykonaniu swojego zadania wymieniała się tak, żeby każde dziecko miało możliwość uczestniczenia we wszystkich czynnościach. W wolnej chwili od zajęć zapraszaliśmy dzieci i opiekunów do poznania naszej ścieżki sensorycznej Bosy Labirynt, gdzie trzeba było zdjąć buty i na bosaka przejść labirynt po różnych przyjemnych i kłujących ścieżkach, prawie wszystkie dzieci i opiekunowie przeszli cały labirynt, niektóre dzieci po kilka razy. Od poniedziałku do piątku włącznie przyjmowaliśmy codziennie grupy liczące ok 40 dzieci. Poza podpłomykami w pozostałe dni podawaliśmy chleb. truskawki, pasty z soczewicy, powidła, sery oraz nasze soki do picia. W czwartek po południu zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci z naszej wioski. Przybyło 10 dzieci, które uczestniczyło we wszystkich zajęciach włącznie z Bosym Labiryntem.
Nasze warsztaty odwiedziła łącznie grupa 250 osób. Każda z osób poznała metody pracy z gliną, a dorośli nabyli wiedzę jak zbudować piec do wypalania ceramiki. Poza tym wszyscy poszerzyli wiedzę z ekologicznego zdrowego przygotowywania pożywienia. Dzięki projektowi mieszkańcy wioski bardziej się zaangażowali i poznali ideę wioski tematycznej Bosa Ekologia co pozwoli na dalsze szukanie przestrzeni w której moglibyśmy razem tworzyć lepszą jakość życia i dzielić się tą wiedzą z lokalną społecznością.

Tytuł projektu: Przyjaciele Jeża i Jerzyka
Realizator: Przyjaciele Jeża i Jerzyka
Okres realizacji: 21.03.2016-15.07.2016


Celami projektu Przyjaciele Jeża i Jerzyka było podniesienie wiedzy ekologicznej młodego pokolenia związanej z rodzinnymi gatunkami jeża i jerzyka, rozbudzenie świadomości ekologicznej, zaciekawienie dzieci związkami człowieka i przyrody, rozwijanie kreatywności i zdolności twórczych dzieci. Każde dziecko ze szkoły wykonało pracę plastyczną dowolną techniką (ołówek,  kredka, pastele, farby plakatowe, akwarela, wycinanki, techniki mieszane, dopuszczalne były prace przestrzenne). Tematyka pracy obejmowała ukazanie jeża lub jerzyka w środowisku w którym żyje oraz pokazanie, jak dzieci będą pomagały jeżowi lub jerzykowi. Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-6. Finał konkursu plastycznego oraz wszystkie prace merytoryczne realizowane będą w siedzibie Parafii Św. Faustyny w Dobrym Mieście. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom za udział w konkursie oraz kolorowankę, którą sami tworzyli.
Projekt rozwinął świadomość ekologiczną młodego pokolenia i zbliżył ich do środowiska przyrodniczego, zaangażował dzieci w ochronę przyrody. Zaangażowaliśmy rodziny dzieci do wspólnej pracy poprawiającej byt małych stworzonek. Ponadto rozwinęła się współpraca szkół i przedszkoli i innych instytucji we wspólnych działaniach na rzecz dobra wspólnego.
Oprócz samego konkursu zostały przeprowadzone również lekcje edukacji ekologicznej przez przedstawicieli Nadleśnictwa Wichrowo. Spotkania przeprowadzone zostały w ramach wolontariatu. Przygotowany został materiał dydaktyczny na lekcję historii - informację o każdym gatunku ze szczególnym uwzględnieniem: wizualizacji (zdjęcia, ryciny), budowy, pożywienia, warunków życia, informacji o formie ochrony, możliwych działaniach sprzyjających zachowaniu gatunku. Dzięki temu spotkaniu uczniowie nabyli dodatkowej praktycznej wiedzy.

Tytuł projektu: START-UP
Realizator: Stowarzyszenie SKRAJ
Okres realizacji projektu: 01.04.2016-31.07.2016


„Start up” to projekt realizowany przez stowarzyszenie SKRAJ ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu organizacja pozyskała środki na zakup sprzętu biurowego niezbędnego do wykonywania podstawowych prac komputerowych oraz witrynę i szafkę na dokumenty. Największym wydatkiem w projekcie był zakup komputera DELL wraz z akcesoriami, który z pewnością posłuży do prowadzenia dokumentacji oraz tworzenia materiałów promocyjnych tj. filmy, ulotki czy obróbka zdjęć. Mamy również nadzieje, iż ów sprzęt zachęci mieszkańców wsi Żywkowo do zdobywania nowych umiejętności. W trakcie trwania projektu został utworzony również kanał na portalu YouTube, na którym będą wstawiane umieszczane filmy z Bocianiej Wioski Żywkowo.

Tytuł: START-UP dla Fundacji Warsztat Zmiany
Nazwa realizatora : Fundacja Warsztat Zmiany
Czas trwania projektu: 01.04.2016-31.08.2016


Poprzez realizację projektu osiągnięty został cel, czyli budowa potencjału technicznego i merytorycznego fundacji. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się potencjał techniczny Fundacji, m.in. poprzez zakupiony sprzętu (laptop z oprogramowaniem biurowym, drukarka), który pozwolił na samodzielną realizację projektów bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych. Powstał materiał informacyjno-promocyjnym (roll-up), którzy przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności fundacji, wzmocnienie przekazu podejmowanych działań wśród społeczności lokalnych poprzez poparcie ich wizerunkiem fundacji. Proces wizualizacji fundacji w środowisku lokalnym będzie w przyszłości owocował nawiązywanymi w przyszłości partnerstwami, współpracą m.in z instytucjami.
Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom, zespół fundacji rozwinął kompetencje zarządzania
strategicznego fundacją, myślenia i planowania projektowego. Nastąpiło zwiększenie kompetencji zespołu w zakresie planowania zakupów w sposób zrównoważony, z zachowaniem zasad oszczędności, rozeznania cen rynkowych, uzupełniania zasobów fundacji.
Poprzez zakup sprzętu podniosła się jakość wykonywanej pracy, nastąpiło zbudowanie potencjału technicznego młodej fundacji, niezbędnego do prawidłowego i profesjonalnego działania zespołu w zakresie profesjonalnego prowadzenia organizacji pozarządowej, bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych lub usług odpłatnych, które generują dodatkowe koszty.
Wizualizacja fundacji w postaci powstałego materiału informacyjno-promocyjnego przyczyniła się do tworzenia marki fundacji i wpływa na rozpoznawalność w środowisku lokalnej społeczności, w tym również przyszłych partnerów, czyli instytucji i organizacji pozarządowych. Zapoczątkowany proces promocji działań fundacji przyczyni się do sprawniejszego nawiązywania partnerstw i współpracy.
Z realizacji projektu skorzystają odbiorcy działań realizowanych przez fundację, m.in. mieszkańcy m.
Olsztyna, środowiska lokalne na rzecz których działa fundacja, m.in.: z wzmocnienia zasobów technicznych i merytorycznych fundacji. Dzięki realizacji działań projektu mieszkańcy osiedla Zatorze uzyskali trwałe wsparcie dla rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego, m.in. w postaci planowanego do realizacji Centrum Kreatywnych Mieszkańców. Dodatkowo nasi partnerzy (organizacje pozarządowe z którymi obecnie już współpracujemy) uzyskają solidnego, samodzielnego partnera stanowiącego wsparcie przy realizacji swoich działań. Poprzez zakup sprzętu, zwiększył się potencjał techniczny fundacji. Podniesiony został poziom profesjonalizacji wykonywanych działań oraz rozpoznawalność fundacji, która przełoży się na pozyskiwanie nowych partnerów, przez co realizację nowych zadań.

Tytuł projektu: Zatorze – działaj, kto może!
Realizator: Współtworzę Zatorze przy Fundacji Warsztat Zmiany
Okres realizacji: 01.06.2016-30.09.2016
Kwota dofinansowania: 3500,00 zł


Celem głównym projektu było podniesienie stopnia integracji, w tym więzi rodzinnych, 150 mieszkańców olsztyńskiego Zatorza w okresie od 1.06.2016 do 30.09.2016 roku
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów artystycznych skierowanych do rodziców, dzieci, ale także po prostu sąsiadów i mieszkańców szeroko pojętego olsztyńskiego Zatorza. Każdy z warsztatów trwał 3 godziny (łącznie 15 godz. warsztatów).
Na pierwszych warsztaty pt. „Budujemy Zatorze” uczniowie budowali kartonowe miniatury budynków – odwzorowanie budynków z Zatorza - refleksja nad specyfiką zabudowy Zatorza i jego zagospodarowywaniem.
Na kolejnych warsztatach - „Miniaturowe Ogródki. Zrób to Sam” – uczestnicy poszukiwali niecodziennych rozwiązań konstruktorskich w duchu "zrób to sam" z materiałów z odzysku, a także ziemi, nasion, roślin i materiałów plastycznych. Uczestnicy/czki wykonywali miniaturowe ogródki, które mogli zabrać ze sobą do domu.
Następne warsztaty pt. „Podwórkowa orkiestra recyclingowa” polegały na samodzielnym wykonywaniu instrumentów muzyczncyh z materiałów z odzysku. Następnie uczniowie wspólnie wykonali na nich utwór muzyczny, pod okiem instruktorki i zaproszonych do współpracy muzyków.
Na warsztatach „Niezidentyfikowane Obiekty Latające” uczestnicy budowali latające obiekty, a następnie próbowali wprawiać je w ruch. Pod okiem zaproszonego eksperta od działań teatralnych i z wykorzystaniem skonstruowanych obiektów uczestnicy wspólnie realizowali scenki/ćwiczenia dramowe.
Podczas zajęć „Zupa na podwórku” dzieci, rodzice i sąsiedzi w plenerze pod okiem kucharza i prowadzącej przygotowali wspólny posiłek i spożyli go z sąsiadami. Uczestnicy wymieniali między sobą przepisy, powstał pomysł stworzenia Zatorzańskiej książki kucharskiej - do realizacji w przyszłych działaniach projektowych bądź pozaprojektowych. Założeniem projektu było łączenie pokoleń we wspólnym działaniu i wzmacnianie więzi rodzinnych. Warsztaty odbywały się w plenerze, w razie niepogody była możliwość wykorzystania nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń Rady Osiedla Zatorze. Na potrzeby promocji wydarzeń wydrukowane zostały i rozkolportowane plakaty. Zarządzanie projektem i organizacja wydarzeń były realizowane wolontaryjnie (Bożena Bączek).
Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli mieszkańcy Zatorza, zarówno uczestnicy warsztatów, jak i ich obserwatorzy. Działania potwierdziły naszą obserwację z dotychczasowych doświadczeń - aktywizujące formy warsztatowe realizowane w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców (podwórka, przestrzeń publiczna) w znaczący sposób wpływają nawet na ich obserwatorów, przyczyniając się do wzrostu ich zaangażowania na rzecz lokalnego otoczenia i społeczności. Szczególnym beneficjentem były rodziny z dziećmi. Wspólne działania wpłynęły u nich na wzrost więzi rodzinnych, przyczyniły się do pobudzenia kreatywności, dały szanse na powstawanie nowych pomysłów na wspólne i ciekawe spędzanie wolnego czasu. Realizacja kolejnego już projektu aktywizującego mieszkańców wpłynąła też pozytywnie na wizerunek dzielnicy, wciąż jeszcze postrzeganej jako niebezpieczna i zagrożona patologią. Projekt wpłynął na podniesienie jakości oferty rodzinnego spędzania wolnego czasu na olsztyńskim Zatorzu. Były to kolejne działania grupy "Współtworzę Zatorze" przyczyniąjące się do wzrostu coraz silniej przejawiającego się na Zatorzu lokalnego patriotyzmu i zaangażowania w sprawy dzielnicy. Zaobserwowaliśmy też pogłębienie więzi sąsiedzkich na podwórkach, na których były realizowane warsztaty.

Tytuł: Młodość nie jedno ma imię - kształtujemy postawy, zainteresowania oraz umiejętności młodzieży z Gminy Świątki.
Nazwa realizatora/osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Świątkach przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy z Warmii”
Czas trwania projektu: 05.09.2016 – 23.11.2016
Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Świątkach

Uczniowie z klas drugich i trzecich Gimnazjum Publicznego uczestniczyli w warsztatach filmowych prowadzonych przez pana Andrzeja Wojnacha - wykładowcę łódzkiej szkoły filmowej. Umiejętności nagrywania i tworzenia filmów będą przez gimnazjalistów wykorzystane przy realizacji projektów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie z klas drugich brali także udział w zajęciach z trenerem personalnym w zakresie dietetyki czyli w jaki sposób należy się prawidłowo odżywiać w okresie dojrzewania. Warsztaty te są powiązane z realizacją podstawy programowej z biologii. Dziewczęta z wszystkich klas uczestniczyły w spotkaniu z kosmetyczką, która przekazała im wiedzę na temat higieny i pielęgnacji skóry w okresie dojrzewania. Chłopcy z wszystkich klas wzięli udział w zajęciach praktycznych z treningu siłowego.

Tytuł projektu: ZDROWA JA ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
Realizator: „SILNI RAZEM W KRASZEWIE”
Okres realizacji projektu: 04.05.2016 r. – 29.07.2016 r.


Głównym celem projektu była poprawa kondycji fizycznej i psychicznej 15 osób w wieku 60 +, mieszkańców wsi Kraszewo poprzez umożliwienie im udziału w spotkaniach z dietetykiem, rehabilitantem , warsztatach na temat zdrowego żywienia, udział w wyjeździe  w okresie od 04.05.2016 r. – 29.07.2016 r. Uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Planetarium i Muzeum Przyrody w Olsztynie, oraz w drodze powrotnej odwiedzili  pola lawendowe w Nowym Kawkowie.                                                                         
Działania podjęte w projekcie obejmowały spotkanie z dietetykiem w bibliotece w Kraszewie. Celem spotkania było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat diet odpowiednich dla ich wieku i dostosowanych do ich problemów zdrowotnych. Dietetyczka dokonała pomiaru wagi i innych parametrów ciała uczestników a  wyniki omówiła z każdym indywidualnie. Panie zasypały prowadzącą mnóstwem pytań ale żadne nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi.
Następnie odbyło się spotkanie z rehabilitantem. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z rodzajami i technikami ćwiczeń, które mogą usprawnić ich poruszanie się, zmniejszyć bóle kręgosłupa, poprawić kondycję fizyczną. Panie bardzo zaskoczyły prowadzącą, ponieważ mimo zaawansowanego wieku po części teoretycznej bardzo aktywnie ruszyły do proponowanych ćwiczeń. W miarę swoich możliwości wykonywały wszystkie zaproponowane ćwiczenia. Zapału nie brakowało, wręcz przeciwnie chęci zostały rozbudzone do dalszej pracy nad swoim ciałem.  Trzecie warsztaty dotyczyły zdrowej żywności.. W czasie warsztatów uczestnicy wspólnie przygotowali zdrowe potrawy.  Panie, pod okiem instruktora, z zapałem przygotowały pyszne, zdrowe pierożki, sałatki a prawdziwym rarytasem okazały się ciasteczka, które można jeść nawet na diecie. 5 lipca wszyscy uczestnicy projektu wraz z opiekunami i wolontariuszami stawili się o 8 rano w bibliotece, ponieważ był to dzień wyjazdu do Planetarium i Muzeum Przyrody w Olsztynie, oraz w drodze powrotnej odwiedziliśmy  pola lawendowe w Nowym Kawkowie. Celem wyjazdu była  możliwość obejrzenia seansu pod kopułą planetarium, zwiedzenie  muzeum przyrody. Pola lawendowe były  doskonała  okazją do regeneracji sił fizycznych i prawdziwą  ucztą dla  oczu. Humory dopisywały wszystkim i nikt po udanych seansach, zwiedzaniu i spacerach , nie śpieszył się do domu. Panie prosiły o kolejne równie atrakcyjne wyjazdy i spotkania. 13 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące nasze działania. Uczestnicy projektu wraz z wolontariuszami i członkami grupy nieformalnej, przy herbatce i słodkim poczęstunku obejrzeli zdjęcia wykonane w czasie spotkań i wymienili swoje doświadczenia. Miło było posłuchać jak wiele skorzystali i zapamiętali ważnych informacji, które przekazali członkom rodzin a nawet sąsiadom. Wszystkie panie zadeklarowały chęć udziału w podobnych warsztatach, spotkaniach, wyjazdach  w przyszłości.
Główne efekty osiągnięte w  projekcie to: poprawa kondycji zdrowotnej i psychicznej 15 osób w wieku 60 +, wzrost ich wiedzy na temat zdrowego odżywiania, uprawiania ćwiczeń dostosowanych do ich problemów zdrowotnych, stosowania odpowiednich diet. Poznanie potraw, które urozmaicą ich codzienne menu. Osiągniętym  dobrem wspólnym jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej całej społeczności wsi Kraszewo dzięki osobom, które  czynnie brały udział w spotkaniach i przekazywały swoje nowo nabyte umiejętności, wiedzę, ćwiczenia zarówno domownikom, sąsiadom.  Swoją aktywnością i sprawności, postawą zmobilizują młodsze pokolenie do aktywnego spędzania czasu i dbania o swoje zdrowie.

Tytuł projektu: Pierwsze Biuro dla „Patrii”
Realizator: Stowarzyszenie Bartoszyckie Środowisko Narodowo – Patriotyczne „Patria”
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 - 30.09.2016


Stowarzyszenie Bartoszyckie Środowisko Narodowo-Patriotyczne "Patria" stawiała sobie za cel stworzenie i zagospodarowanie biura Stowarzyszenia "Patria" do celów statutowych. Celem zakupu urządzeń biurowych w postaci laptopa, drukarki, laminatora, kilku ryz papieru z długopisami i pisakami było szersze promowanie naszego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Patria” stała się samodzielną, niezależną i samowystarczalną instytucją, ponieważ nie muszą już wynajmować urządzeń biurowych, co znacznie ułatwi pracę w realizacji zadań z zakresu działań statutowych.

Tytuł projektu: Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kalisty
Realizator: Grupa lokalnych działaczy z miejscowości Kalisty
Okres realizacji: 01.03.2016-08.07.2016


Projekt o nazwie "Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kalisty" był realizowany przez Grupę lokalnych działaczy z miejscowości Kalisty. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla mieszkańców sołectwa, w którym mogliby odpocząć i spotkać się z sąsiadami, zwiększając zarazem ofertę spędzania wolnego czasu. Projekt ten miał również na celu otworzyć społeczność na potrzeby lokalnej wspólnoty oraz wzmocnić więź społeczną naszych mieszkańców. Nastawiony był również na zachęcenie mieszkańców do aktywnego trybu życia, poprzez uprawianie sportu.
Projekt składał się z kilku głównych działań. Pierwszym działaniem było przygotowanie terenu i wykopanie dołków potrzebnych do posadzenia drzew i krzewów. Następnie zostały zakupione rośliny ozdobne i posadziliśmy je wspólnie z mieszkańcami, którzy chcieli się przyłączyć do działania. Kolejnym etapem było stworzenie boiska do piłki siatkowej i zbudowanie skalniaka. Działaniem kończącym realizację projektu było zorganizowanie ogniska integracyjnego z rodzinnym turniejem piłki siatkowej.