15/OL/2021

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Wójtowie Wójtowianki

Nazwa projektu: „Wójtowo-Gra” Rodzinna Zabawa w Terenie

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Wójtowo w gm. Barczewo

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu, było pobudzenie do aktywności mieszkańców sołectwa Wójtowo, zarówno nowo zamieszkałych, jaki już mieszkających dłużej, poprzez udział w grze terenowej na terenie wsi Wójtowo. Celem zabawy było poznanie charakterystycznych miejsc wsi oraz osób związanych z Wójtowem, historii wsi, a także obyczajów kulturowych Warmii. Udział w grze miał na celu zachęcenie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, szczególnie po okresie zamknięcia w domach dzieci i młodzieży, która spędzała większość czasu przed telewizorami i komputerami. Spędzenie czasu w gronie rodziny, przyjaciół, odkrywanie i przeżywanie  niezwykłej przygody. Zakończeniem aktywnych podchodów było ognisko z poczęstunkiem oraz animacje i wspólne gry na świeżym powietrzu. Uczestnicy mieli również szansę na zrobienie zdjęcia przy fotościance. Podczas Spotkania Finałowego rozdano zestawy startowe oraz upominki. Omówione zostały poszczególne zadania z uczestnikami. Rozwiązane zostało hasło finałowe - napisane w gwarze warmińskiej. Uczestnicy wyrazili pozytywną opinię na temat zorganizowanej gry oraz zaoferowali pomoc w organizacji kolejnej edycji gry i/lub podchodów, a także  rodzinnych rajdów rowerowych na terenie gminy Barczewo.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Ważnym efektem była aktywizacja członków Koła Gospodyń Wiejskich Wójtowianki do wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności. Członkinie KGW pomogły w zorganizowaniu i oznaczeniu trasy, a także spotkania finałowego, organizując słodki poczęstunek dla najmłodszych uczestników oraz przygotowując miejsce spotkania. Uczestnicy, którzy wzięli udział w zabawie otrzymali zestawy startowe oraz upominki: plecak z odblaskiem, butelkę z filtrem, notes, długopisy, flamastry, zabawkę, pomadkę ochronną do ust, frisbee, wodę niegazowaną, wafla, gumę rozpuszczalną oraz ciastko. Dodatkowo aktywne rodziny zostały nagrodzone rodzinnymi grami "Dorośli kontra dzieci".

 

 

Numer wniosku 1/IL/2021

Nazwa realizatora: Ratownictwo naszą pasją

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: powiat nowomiejski

 

Celem projektu „Na ratunek” było zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców powiatu nowomiejskiego. W ramach projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt do nauki pierwszej pomocy:

– manekin osoby dorosłej,

– automatyczny defibrylator zewnętrzny AED treningowy,

– kamizelka do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień osoby dorosłej,

– kamizelka do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień dziecka,

– urządzenie do monitorowania prawidłowej resuscytacji na manekinie.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwolił na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej występujących stanach zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Przy jego wykorzystaniu zostały przeprowadzone szkolenia w społecznościach lokalnych powiatu nowomiejskiego. Realizacja projektu skupiła się na kształtowaniu praktycznych umiejętności i rozwijaniu samodzielności w działaniu. Uczestnicy szkoleń w ramach projektu dowiedzieli się co to jest pierwsza pomoc – na czym polega i kiedy jest wykorzystywana, poznali czynniki i sytuacje stanowiące źródła zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, zasady bezpiecznego zachowania się i udzielania pierwszej pomocy. Realizacja projektu przyniosła szereg korzyści dla lokalnej społeczności. Przed wszystkim nastąpiło zwiększenie świadomości na temat znaczenia pierwszej pomocy i zrozumienie potrzeby nabycia umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością pomocy innym. Wzrosła wiedza i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej występujących stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz stopień przygotowania do racjonalnych zachowań
 w przypadku wystąpienia zagrożeń.

 

Numer wniosku 31/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie "Trzecia Młodość"

Tytuł projektu: Integracja społeczeństwa przez naukę, gimnastykę i zabawę.

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Susz

Celem projektu była integracja społeczeństwa, nauka i poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników projektu. Zaplanowane warsztaty udało się przeprowadzić w 100%. Zajęcia gimnastyczne były przeprowadzone w ilości zaplanowanych godzin w ramach wolontariatu. Sprzęt do ćwiczeń zakupiony dzięki pozyskanym środkom z innych projektów służy i będzie nam służył przez kolejne lata w realizacji dalszych działań.

Gimnastyka to poprawa zdrowia fizycznego i ruchowego, zwłaszcza u osób po przechorowaniu covida. Zajęcia z rękodzieła i plastyczne wiele nauczyło uczestników co do techniki tworzenia różnego rodzaju ozdób i dekoracji na różne okazje. Stroiki, bukiety okolicznościowe, ozdoby, nauka dekorowania pomieszczeń, stołów na różne okazje. Stroiki nagrobne, stroik okolicznościowy na grób nieznanego żołnierza na 11 listopada. Dekoracja jesienna i bożonarodzeniowa naszego miejsca spotkań, która zdobi nasz SOK i będzie nam umilać swoim wystrojem spotkanie już po zakończeniu projektu, sylwestrowe. Zajęcia na warsztatach kulinarnych pokazały ile ciekawych i smacznych ciast, deserów                 i potraw potrafią wykonać i nauczyć innych uczestników nasze seniorki. Człowiek uczy się przez całe życie, wiele rzeczy robi się z przyzwyczajenia a dowiaduje się od innych jak można to wykonać w inny sposób.

Tworzyliśmy potrawy, które zostały zamrożone i skonsumowane na wigilijnej kolacji, potrawy przygotowane i zjedzone podczas warsztatów jak i zawekowane i posłużą jeszcze na spotkaniu sylwestrowym. Warsztaty integracyjno-muzyczne, nagrywanie piosenek i odtwarzanie ich na spotkaniach tanecznych takich jak rocznica istnienia stowarzyszenia, piknik integracyjny, Andrzejki                     i będzie już po zakończeniu projektu kontynuacja na spotkaniu Sylwestrowym. Dzięki możliwości użyczenia nam pomieszczenia w SOK możemy przy nie dużym nakładzie finansowym spędzić ten wieczór. Wiadomo dla seniorów to jest bardzo ważne.

Numer wniosku 12/IL/2021

Nazwa realizatora: AED Bezpieczny Rożental

Tytuł projektu: AED Bezpieczny Rożental

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Rożental

Założeniem i bezpośrednim celem projektu było przeprowadzenie cyklu instruktaży dla minimum 200 osób – głównie mieszkańców wsi Rożental gm. Lubawa (w podziale na grupy, łącznie 20 godzin szkoleniowych), umożliwiających uczestnikom zapoznanie się z obsługą defibrylatora AED oraz przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Pierwotnie zakładaliśmy prowadzenie wyłącznie szkoleń stacjonarnych, jednakże z uwagi na wydłużony termin oczekiwania na sprzęt oraz obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, zmuszeni byliśmy do dokonania zmian w tym zakresie i przeniesienie części szkoleń do internetu. Wszystkie szkolenia odbyły się w grudniu 2021, w formie stacjonarnej udało się przeszkolić łącznie 33 osoby, mieszkańców Rożentala. Kolejnym krokiem było przygotowanie profesjonalnego filmu szkoleniowego oraz udostępnienie go w przestrzeni internetowej, gdzie na ostatni dzień grudnia zanotowano ponad 12 tys. odsłon. Film udostępniany był przez OSP Rożental, Sołectwo Rożental, ale także poszczególnych mieszkańców, przez co trafił do znacznie większej liczby mieszkańców miejscowości niż zakładaliśmy. Wartością dodaną do przyjętych założeń było podniesienie świadomości w zakresie obsługi AED (a przy tym promocja projektu i samej wsi) wśród szerszego grona odbiorców na terenie całej gminy Lubawa. Po zakończeniu działań szkoleniowych, dzięki zawartemu porozumieniu z Zarządem OSP Rożental, zakupiony sprzęt został umieszczony w ogólnodostępnym miejscu (budynek OSP Rożental), dzięki czemu z defibrylatora będzie można skorzystać przez 24h/dobę, co w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zdrowia i życia lokalnej społeczności.

Numer wniosku 11/IL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Klimach

Tytuł projektu: My też możemy

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Klimy

Celem projektu ” My też możemy” było zintegrowanie mieszkańców z naszej miejscowości. Chcieliśmy zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, wspólnej zabawy ale i także do podejmowania wspólnych działań. Zależało nam na tym, by pokazać że tworząc razem możemy się świetnie bawić. Możemy wspólnie kreować nasze otoczenie pobudzając swoją wyobraźnię. Pokazaliśmy, że obcowanie ze sobą otwiera nas na potrzeby innych , że jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i propozycje, że sami mieszkańcy mogą i umieją proponować nowe zagadnienia. W czasie projektu stworzyliśmy uczestnikom warunki do ich osobistego rozwoju, do otwarcia się na nowe wyzwania. Przeprowadzone warsztaty dały możliwość wymiany doświadczeń i umiejętności uczestników projektu. Realizując projekt przeprowadziliśmy warsztaty kosmetyczne oraz warsztaty stolarskie. W czasie warsztatów kosmetycznych wykwalifikowana kosmetyczka przybliżyła nam tajniki wykonania profesjonalnego makijażu, dbania o higienę ciała. Uczestniczki miały okazję zapoznać się z techniką wykonania profesjonalnego manikiuru paznokci. Kilka uczestniczek miała pomalowane paznokcie metodą hybrydową. Nauczyłyśmy się makijażu i prawidłowej depilacji brwi. Zapoznałyśmy się z tajnikami dbania o cerę twarzy, stosowania odpowiednich kosmetyków do danego rodzaju cery. Na warsztatach stolarskich wspólnie z wykwalifikowanym trenerem wykonaliśmy trzy komplety stołów i ławek , które docelowo będą stały na boisku wiejskim w Klimach, pod wiatą biesiadną. Uczestnicy nauczyli się obsługiwać niektóre urządzenia stolarskie. Zapoznali się z kolejnością wykonywanych prac. Z gotowych elementów uczestnicy skręcali ławki i stoły. Później zostały meble zaimpregnowane i pomalowane na docelowy kolor. W efekcie projekt ten przyczynił się do powstania nowych znajomości a nawet przyjaźni, pogłębiły się więzi koleżeńskie. Poprzez realizację tego projektu udało nam się polepszyć aktywność spędzania wolnego czasu przez uczestników projektu. Naszym celem było wzmocnienie współpracy i tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu. Wzmacniając więzi międzyludzkie, stworzyliśmy nowe miejsce dla wszystkich mieszkańców, powstały stoły i ławki biesiadne pod wiatę, z których będą korzystali wszyscy mieszkańcy wsi.

FILM

Numer wniosku 3/IL/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie "Przymierze"

Tytuł projektu: Pomagamy dzieciom wyjść z izolacji po pandemii

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Iława

W ramach zadania zrealizowaliśmy cykl warsztatów z kaligrafii i arteterapii. Uczestnicy warsztatów pod okiem ekspertów spotykali się w Stacji Jeziorak (sali w iławskiej galerii handlowej), aby wspólnie tworzyć. Na zajęciach z arteterapii pracowali z wyobraźnią za pomocą sztuk plastycznych: rysowania, malowania, wyklejania, wycinania, tworzenia prac przestrzennych. Na kaligrafii ćwiczyli swój warsztat piśmienniczy. W ramach projektu odbyło się 10 zajęć warsztatowych, w których łącznie wzięło udział 23 dzieci. W ramach zajęć odbyły się również specjalne warsztaty arteterapii skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Bardzo ważnym założeniem projektu było umożliwienie dzieciom wyjścia z domu po długotrwałej izolacji z powodu pandemii. Zarówno zdaniem trenerów, jak i rodziców, czas spędzony podczas warsztatów był nie tylko dobrą zabawą sprzyjającą integracji, relaksowi, ekspresji, ale również niewątpliwą korzyścią. W interesujący, atrakcyjny sposób dzieci rozwijały się twórczo, motorycznie, intelektualnie. Równie ważne w założeniach projektu było zapewnienie wsparcia ekspertów dzieciom oraz rodzicom i opiekunom w zakresie problematyki związanej głównie z pandemią i jej skutkami. Jednak w czasie dyżurów pełnionych przez eksperta z dziedziny psychologii wszystkie osoby, które skorzystały z tej formy, otrzymały pomoc i profesjonalną poradę nie tylko w kwestiach  z pandemią związanych, ale we wszystkich problemach, z którymi się zgłosili. Z konsultacji, które odbyły się w 6 terminach, skorzystało 29 osób. Dzięki realizacji projektu udało nam się nawiązać wiele partnerstw z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami, które zamierzamy kontynuować i wzmacniać, aby móc wspólnie wdrażać kolejne projekty służące lokalnej społeczności. Powołaliśmy do życia nową, ciekawą formę spędzania wolnego czasu w naszym mieście, połączoną z możliwością rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Zamierzamy kontynuować warsztaty w najbliższej przyszłości, wykorzystując zdobyte podczas projektu doświadczenie oraz zbudowane dzięki partnerom zaplecze.

 

 

52/DM/2021

 

Nazwa realizatora: Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, gr. nief. Mieszkańcy Makrut 

Nazwa projektu: Warsztaty w drewnie

Czas trwania projektu: 26.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Makruty w gm. Olsztynek

Kwota dofinansowania: 3 050,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu było zaadaptowanie przestrzeni działki gminnej w Makrutach, przeznaczonej przez Burmistrza Olsztynka do celów rekreacyjnych dla mieszkańców. Poprzez warsztaty w drewnie poprowadzone dla mieszkańców oraz wspólne skonstruowanie obiektów, które zostaną na działce dla celów użytkowych społeczności, realizatorzy projektu mieli szansę zacząć tę przestrzeń budować. Wierzymy, że własnoręczne przystosowywanie miejsca, które ma być wykorzystywane do przyszłych działań mieszkańców, przyczyni się do zbudowania poczucia wspólnej własności, o którą należy dbać.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu to własnoręcznie przygotowane przez mieszkańców obiekty drewniane, zagospodarowana przestrzeń na ognisko i do spędzania wolnego czasu. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w aspekcie społecznym są spotkanie mieszkańców, wspólna praca, potencjał wykorzystania miejsca do kolejnych działań, nowe umiejętności mieszkańców (podstawy konstrukcji i stolarki). Z rezultatów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miejscowości i ich goście (ok. 150 osób).

 

 

49/DM/2021

 

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajny

Nazwa projektu: Czas na zmiany

Czas trwania projektu: 15.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Ruszajny w gm. Barczewo

Kwota dofinansowania: 5 060,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu było uświadomienie społeczności jak ważne jest dbanie o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się i prowadzenie zdrowego trybu życia.

Za pomocą projektu uczestnicy rozwijali zainteresowania, poznali ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu i uświadamiali sobie  korzyści stąd płynące takie jak: integracja lokalnej społeczności, wzajemne wsparcie, promocja zdrowia, kształtowanie zdrowych nawyków. W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań z zakresu dbania o kulturę fizyczną mieszkańców poprzez: trening mentalny, warsztaty dietetyczne, kulinarne i zdrowych nawyków żywieniowych, warsztaty ćwiczeń gimnastycznych oraz wiele innych ciekawych zajęć i spotkań.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Osiągnięte efekty projektu i korzyści dla społeczności to: wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia, przyswajanie nowych nawyków żywieniowych, poprawa komfortu życia poprzez pracę nad zdrowiem fizycznym i rozwojem osobistym, wzrost sprawności fizycznej i profilaktyka chorób układu ruchu. Projekt dedykowany był dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

 

 

30/DM/2021

 

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Łutynowie

Nazwa projektu: Łutynowo – miejsce spotkań

Czas trwania projektu: 19.09.2021 – 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Łutynowo w gm. Olsztynek

Kwota dofinansowania: 3 600,00 PLN

Główne cele projektu

W ramach projektu zostało stworzone ogólnodostępne miejsce spotkań na świeżym powietrzu przy ognisku lub grillu obok świetlicy wiejskiej w Łutynowie. Jest to jedyne i niepowtarzalne miejsce przy otoczonym drzewami jeziorze, z którego mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale każdy odwiedzający miejscowość. Miejsce to będzie służyć w przyszłości organizacji lokalnych wydarzeń. 

Głównym celem projektu był rozwój oferty kulturalno-rekreacyjnej miejscowości. Realizacja projektu pozwoliła rozwinąć dobro jakim jest wspólna przestrzeń wiejska. Dzięki projektowi poprawił się komfort życia mieszkańców wsi. Stworzenie takiego miejsca pozwoli rozwijać więzi tkanki społecznej na wsi, stosunki międzyludzkie, wzmocni struktury wiejskie. Wszystkie działania były realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, koła gospodyń wiejskich i rady sołeckiej.

Miejsce spotkań zostało oznaczone znakiem "miejsce na ognisko" oraz jako miejsce odpoczynku, w interaktywnej mapie szlaków rowerowych i atrakcji gminy Olsztynek: https://szlaki.olsztynek.pl/

Zwieńczeniem projektu było wydarzenie nawiązujące swoim charakterem do jesiennych smaków z wykorzystaniem ziemniaków i innych jesiennych warzyw. Mieszkańcy wsi, podczas warsztatów kulinarnych, przygotowali jesienne potrawy, wypieki i przetwory, których można było skosztować podczas wydarzenia. Wydarzenie odbyło się na świeżym powietrzu przy ognisku z kiełbaskami.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności to przede wszystkim:

- stworzenie 1 ogólnodostępnego miejsca spotkań we wsi,

- stworzenie 1 ogniska z rusztem,

- wykonanie 8 szt. ławek,

- dodanie 1 miejsca rekreacji na interaktywnej mapie szlaków rowerowych i atrakcji gminy Olsztynek,

- organizację 1 wydarzenia na świeżym powietrzu.

Dzięki realizacji projektu udało się także zaktywizować lokalną społeczność, rozwinąć więzi pomiędzy mieszkańcami i zagospodarować teren pod kątem czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

 

14/OL/2021

 

Nazwa realizatora: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea, gr. nief. Splecione

Nazwa projektu: Warmińskie spotkania z kulturą i tradycją

Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Olsztyn

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność kulturalna dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Osoby te mogły ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniem. Nawiązały nowe kontakty wewnątrz i międzypokoleniowe poprzez szereg ciekawych warsztatów odbywających się w siedzibie Fundacji Idea. Projekt miał za zadanie wypełnić lukę edukacyjną dotyczącą wiedzy na temat kultury i sztuki naszego regionu, Warmii. Ukazując oryginalność, niezwykłość, osobowość wskrzeszono szacunek do niej, chęć dalszej pielęgnacji i kultywowania. Działania artystyczne pobudziły wyobraźnię, ukształtowały wrażliwość i rozwinęły zdolności manualne.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Osiągniętym efektem było przeprowadzenie w Olsztynie 10 dwugodzinnych warsztatów składających się z 5 modułów dla 150 uczestników mających na celu propagowanie kultury warmińskiej. Wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego oraz kompetencje uczestników i zaangażowanie w działania artystyczne. Wzrosła wiedza na temat lokalnej kultury, sztuki i obyczajów. Niewątpliwą korzyścią dla społeczności jest aktywizacja lokalna, współpraca wewnątrz i międzypokoleniowa.

 

 

13/OL/2021

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie

Nazwa projektu: Kreatywne Tomaszkowo

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Tomaszkowo w gm. Stawiguda

Kwota dofinansowania: 5 900,00 PLN

Główne cele projektu

Celem była integracja i aktywizacja sąsiedzka, wzrost jakości spędzanego wspólnie czasu oraz tworzenie i rozbudowa sąsiedzkiej bazy wodnej, poprzez budowę tratwy, którą wykonali sami mieszkańcy pod czujnym okiem konstruktora Adriana Góreckiego. Ważnym aspektem był też rozwój miejscowości Tomaszkowo, a stało się to przy pomocy chętnych mieszkańców, którzy wspólnie się zjednoczyli i działali wokół konkretnego dobra. Obok osiągniętych celów, najważniejsza jednak była możliwość wspólnie spędzonego wolnego czasu w miłym towarzystwie.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Niewątpliwym osiągnięciem było zbudowanie tratwy na warsztatach temu poświęconych. Można mówić o wielu korzyściach, z których najważniejsze to: wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, wzrost umiejętności konstruktorskich i stworzenie zaczątków sąsiedzkiej bazy wodnej, z której będzie korzystało około 150 osób oraz wzrost integracji społeczności sąsiedzkiej wsi Tomaszkowa.

 

 

 

12/OL/2021

 

Nazwa realizatora: Polish Preppers Network

Nazwa projektu: Bogactwa lasu

Czas trwania projektu: 15.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: gmina Gietrzwałd

Kwota dofinansowania: 5 900,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu była poprawa życia mieszkańców naszej społeczności poprzez zwiększenie wiedzy na temat otaczającej przyrody i umiejętności korzystania z jej bogactw. Poprawa jakości życia nastąpiła poprzez zmniejszenie problemów zdrowotnych. Niezwykłym zasobem naszej społeczności jest bliskość przyrody oraz możliwość korzystania z jej bogactw. Pomimo tej bliskości obecnie żyjemy daleko od natury, nie wiemy jak z niej właściwie korzystać. W ramach projektu zaoferowano 1-dniowe warsztaty, które przybliżyły członkom i członkiniom społeczności las oraz to co on oferuje. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się więcej o zdrowotnych właściwościach roślin leśnych, kiedy i jak je zbierać, jak przygotowywać zdrowotne napary i potrawy. Uczestnicy przygotowali również własne zielniki oraz poznali mniej znane rośliny jadalne rosnące w okolicznych lasach i na łąkach.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności są ogromne, szczególnie te prozdrowotne. Uczestnicy warsztatów zwiększyli swoją wiedzę w zakresie roślin jadalnych oraz ich właściwości zdrowotnych, sposobów zbierania i przyrządzania. Każdy mógł przygotować własny zielnik. Zorganizowano degustację naparów w centrum Gietrzwałdu, w której udział wzięło około 50 osób. Osoby te otrzymały informacje dotyczące zdrowotnych właściwości naparów oraz przepisy na ich wykonanie.

 

 

12/DM/2021

  

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich

Nazwa projektu: Nauka od innych (jedziemy się uczyć) – nauka dla innych (przyjeżdżają by się uczyć)

Czas trwania projektu: 18.09.2021 – 28.10.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Trygort

Kwota dofinansowania: 4 800,00 PLN

Główne cele projektu

W ramach realizacji zadania spełniono wszystkie założone cele:

- nauka i integracja mieszkańców wsi Borki Wielkie;

- rozwijanie umiejętności manualnych (szkolenie z makramy);

- rozwijanie umiejętności kulinarnych;

- rozwijanie umiejętności tworzenia kosmetyków naturalnych;

- poznanie historii kultury ludowej, mazurskiej;

- nawiązanie współpracy i partnerstw z innymi stowarzyszeniami i KGW;

- dzielenie się umiejętnościami z innymi poprzez organizację warsztatów pieczenia sękacza;

- zakup profesjonalnego sprzętu do przygotowywania sękacza służącego do dalszego rozwoju działań;

- dzielenie się umiejętnościami z innymi poprzez organizację warsztatów tłoczenia naturalnych olejów.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Przeprowadzone działania w czasie realizacji zadania umożliwiły rozwój, naukę i integrację mieszkańców Borek Wielkich, Trygortu, Wójtowa, Stryjewa oraz Bożego. Mieszkańcy Borek Wielkich wyjechali by się uczyć do Trygortu koło Węgorzewa. W tym celu odbył się cykl warsztatów zorganizowanych zarówno przez Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami (warsztaty z kosmetologii naturalnej, warsztaty z rękodzieła - makramy, szkolenie ze współpracy i tworzenia partnerstw) jak i w ramach partnerstwa przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie (warsztaty kulinarne). W drodze powrotnej mieszkańcy Borek Wielkich zwiedzili muzeum mazurskie w Owczarni koło Kętrzyna, poznając historię kultury mazurskiej.

W ramach realizacji projektu można mówić o wielu korzyściach dla społeczności. Najważniejsze z nich to: nauka i integracja mieszkańców wsi Borki Wielkie, rozwijanie umiejętności manualnych, kulinarnych, tworzenia kosmetyków naturalnych, poznanie historii kultury mazurskiej, nawiązanie współpracy i partnerstw z innymi stowarzyszeniami i KGW, dzielenie się umiejętnościami z innymi organizacjami, współpraca mieszkańców polegająca na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego, rozwój i pobudzenie nowych zainteresowań oraz aktywizacja mieszkańców Stryjewa, Wójtowa, Bożego.

 

 

11/DM/2021

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie

Nazwa projektu: Odnawiamy polskie tradycje – wielopokoleniowe warsztaty pierogowe

Czas trwania projektu: 13.09.2021 – 26.11.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Stryjewo w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu "Odnawiamy polskie tradycje - wielopokoleniowe warsztaty pierogowe" było zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Stryjewo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego i umiejętności starszych pokoleń. Warsztaty miały na celu zapoznanie młodych mieszkańców z historią wsi i z panującymi zwyczajami, podtrzymać kultywowanie tradycji i obyczajów, zintegrować młodsze pokolenie ze starszym. Warsztaty polegały na kulinarnej zabawie w formie lekcji lepienia pierogów przez organizatora warsztatów oraz mieszkańców starszego pokolenia. Zadanie miało na celu zintegrowanie społeczności lokalnej i łączenie pokoleń w ramach rozwijania umiejętności kulinarnych. Na zakończenie realizacji zadania zorganizowano ucztę dla mieszkańców ukazując efekty warsztatów. Wszystkie działania w ramach projektu  były prowadzone zgodnie z zasadami epidemiologicznymi obowiązującymi w czasie realizacji.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultatem projektu jest:

Poznanie historii i kultury warmińskiej;

Współpraca mieszkańców polegające na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego w postaci warsztatów dla młodszego pokolenia;

Nauka tradycyjnych potraw warmińskich;

Integracja mieszkańców;

Wzbogacenie umiejętności kulinarnych;

Aktywizacja mieszkańców;

Promocja miejscowości na stronach.

 

 

10/OL/2021

  

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Radio Warmia Barczewo”, gr. nief. „Warmińska grupa radiowa”

Nazwa projektu: Twórcza radioedukacja

Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Barczewo

Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu

Celem było zrealizowanie ciekawego projektu, który jest bardzo uniwersalny i może pomóc rozwinąć się wielu osobom. Celem było również zaangażowanie mieszkańców Gminy Barczewo do współtworzenia internetowego Radia Warmia Barczewo oraz integracja społeczeństwa lokalnego, wszystkich pokoleń mieszkańców gminy Barczewo we wspólnych działaniach twórczych służących wszystkim. Celem była też pomoc w pozyskiwaniu nowych umiejętności kreatywnego działania, które w projekcie będą rozwijane i mogą wpłynąć na nowe perspektywy zawodowe i kierunki zainteresowań mieszkańców. Zrealizowanie projektu pozwoliło uświadomić lokalnemu społeczeństwu, iż ma swój głos w regionie i radio służy naszym lokalnym sprawom. Każdy mieszkaniec może zrealizować swój pomysł, gdyż jednym z celów istnienia grupy nieformalnej "Warmińska grupa radiowa" jest wspieranie realizacji marzeń mieszkańców i wyłanianie talentów oraz ich promocja.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli nową wiedzę, m.in.: prowadzenia dialogu, nabycia kompetencji w otwartości do ludzi, umiejętność pracy w grupie. Mieli też okazję samodzielnie napisać scenariusz audycji o lokalnym dziedzictwie kulturowym. Zorganizowano też wyjazd do radia Olsztyn w ramach warsztatów. Zrealizowano audycję radiową na podstawie scenariusza, który został wyłoniony w konkursie "Mikołajki z radiem Warmia Barczewo" jako imprezy integracyjnej.

 

10/DM/2021

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich - Warmianki

Nazwa projektu: Warmińskie warsztaty historyczno-kulinarne

Czas trwania projektu: 29.09.2021 – 16.11.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Węgój w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Projekt miał na celu integrację społeczności lokalnej, wzmocnienie i odnowę więzi międzyludzkich, poprzez wspólne warsztaty odnawiania galerii maszyn rolniczych. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z chęcią bliższego poznania historii i kultury warmińskiej osiągnięto poprzez naukę haftu warmińskiego oraz poznanie tradycyjnych potraw warmińskich. Pobudzono zainteresowania kulturą, tradycją i historią Warmii wśród mieszkańców sołectwa Węgój, co przyczyniło się do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Kolejnym celem było eliminowanie negatywnych skutków wywołanych izolacją domową związaną z pandemią COVID-19, zmniejszenie złego samopoczucia spowodowanego brakiem dostępu do wydarzeń.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Efektami osiągniętymi dzięki realizacji projektu są:

• Poznanie historii i kultury warmińskiej;

• Współpraca mieszkańców polegająca na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego w postaci renowacji skansenu maszyn rolniczych;

• Nauka przyrządzania tradycyjnych potraw warmińskich;

• Nauka haftu;

• Poprawa zdrowia psychicznego uczestników;

• Integracja i aktywizacja mieszkańców;

• Wzbogacenie umiejętności kulinarnych;

• Poprawa estetyki wsi;

• Promocja kultury i historii wsi;

• Promocja miejscowości.

 

9/OL/2021

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Tomarynach

Nazwa projektu: Dobry pomysł na jesień

Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: miejscowości Olsztyn i Biesal

Kwota dofinansowania: 6 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu był rozwój osobisty i integracja mieszkańców Tomaryn oraz gminy Gietrzwałd.

Projekt "Dobry pomysł na jesień" obejmował warsztaty wytwarzania kosmetyków naturalnych do pielęgnacji skóry i włosów z zastosowaniem ziół i kwiatów rosnących w ogrodach i na łąkach oraz warsztaty malarskie zdobienia naturalnych tkanin użytkowych ornamentami i motywami secesyjnymi.

Podczas pierwszych warsztatów odbyło się spotkanie w laboratorium w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie. Podczas tych spotkań pokazano jak powstają naturalne musy do ciała oraz gdzie występują najlepsze surowce i jak je pozyskiwać. Oprócz teorii i wiedzy technologicznej nauczono uczestników jak dobierać i ekstraktować składniki oraz jak je łączyć, aby powstał gotowy produkt. Olbrzymia wiedza Pani prowadzącej z laboratorium sprawiła, że warsztaty były bardzo merytoryczne i oprócz gotowego produktu uczestnicy otrzymali ogrom wiedzy z dziedziny kosmetologii jak również procesów technologicznych.

 

Podczas drugich warsztatów nauczono uczestników jak dobierać odpowiednie naturalne tkaniny oraz farby aby wykonać zdobienia ornamentami i motywami secesyjnymi z wykorzystaniem warsztatu malarskiego.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Zorganizowane warsztaty malarskie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród uczestników, który przerósł oczekiwania organizatorów i realizatora projektu. Panie były zafascynowane, a jeden Pan odkrył w sobie talent artystyczny. Zaobserwowano dużą integrację wszystkich grup społecznych, od najmłodszych do najstarszych. Uczestnikami były małe dzieci ich matki oraz babcie i dziadkowie. Spędzono wspaniały czas.

Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków przyniosły inną wartość, a mianowicie duże emocje związane z wycieczką do Olsztyna oraz przebywaniem pierwszy raz w profesjonalnym laboratorium. Uczestnicy mogli poczuć się jak naukowcy, mieli dostęp do wszystkich profesjonalnych urządzeń oraz stanowisk produkcyjnych.

Cel projektu został zrealizowany, mieszkańcy rozwinęli swoje talenty i zainteresowania, zawiązały się nawet przyjaźnie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to był wspaniały czas, który pozwolił oderwać się im od codziennych obowiązków.

 

 

4/NI2021

 

 

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Mazur Pasym

Nazwa projektu: Mazur Pasym

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 01.12.2021

Miejsce realizacji projektu: miasto Pasym w gm. Pasym

Kwota dofinansowania: 3 500,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej, poprzez nowe formy spędzania wolnego czasu, a także wyjście z działaniami do osób zainteresowanych zarówno motoryzacją, jak i ekspedycjami poszukiwawczymi. Cele te osiągnięte zostały dzięki przeprowadzonym warsztatom, które zostały zrealizowane podczas projektu. Jednocześnie, poprzez realizację prelekcji na temat wypraw eksploracyjnych możliwe stało się wejście w stałą współpracę z archeologiem, który działania objął swoją opieką, co pozwoliło na świadome i wartościowe wykorzystywanie odnalezionych eksponatów.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Dobrem wspólnym, które udało się rozwinąć za pomocą projektu jest zwiększanie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne, poprzez pobudzenie aktywności społecznej w zakresie dbania o lokalne dziedzictwo, tradycje i historię. Projekt zaangażował do  udziału i współpracy wolontariuszy, co umożliwiło dodatkową aktywizację osób, które uczestniczyły aktywnie w życiu społecznym.

Ważnym efektem projektu było zaproponowanie odbiorcom nowego sposobu na spędzanie wolnego czasu i uczestniczenie w organizowanych wydarzeniach. Największa liczba mieszkańców skorzystała z dni otwartych, podczas których spotkała się pod wieżą ciśnień i wspólne spędziła wolny czas. Działania przyciągnęły także zainteresowanych spoza gminy Pasym.

 

 

Numer wniosku 54/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Bezpieczna Przyszłość

Tytuł projektu: Z aparatem przez wieś

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Śliwa

Głównym celem projektu "Z aparatem przez wieś" było podniesienie kompetencji lokalnych mieszkańców w zakresie fotografii, filmowania oraz obrabiania zdjęć, a także ich montowania w całość. Nabycie tych umiejętności miało na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy do promocji własnego miejsca zamieszkania i polskiej wsi.

W ramach działań projektowych zostały przeprowadzone piętnastogodzinne warsztaty fotograficzne z elementami filmowania i obróbki zdjęć w których lokalna społeczność pod okiem doświadczonego fotografa miała okazję poznać tajniki fotografii oraz obserwować sztukę robienia zdjęć i nagrywania krótkich filmików uwieczniających lokalnych mieszkańców.

Podczas pierwszej części warsztatów zostały omówione podstawowe funkcje aparatu, robienia zdjęć oraz filmowania. Uczestnicy uczyli się filmowania i robienia zdjęć podczas robienia pizzy. Na kolejnym etapie warsztatów nagrywano mini wywiady z uczestnikami projektu, a następnie przejrzane zostały zdjęcia związane z miejscowością w specjalnym programie pokazane zostało w jaki sposób można poprawić jakość zdjęcia, a także jak kilka zdjęć lub krótkich filmików zmontować w ciekawą prezentację. Podczas ostatniego spotkania prowadząca warsztaty zaprezentowała jak robić dobre zdjęcia w plenerze. W ramach tego spotkania odbył się spacer po wsi, odwiedzono lokalną stadninę koni i nagrano kilka krótkich filmików. Wybrane zostały również 12 zdjęć związanych z miejscowością, które można podziwiać pod wiatą w lokalnym miejscu spotkań.

Najistotniejszym efektem projektu było przybliżenie uczestnikom projektu umiejętności obsługi aparatu, zarówno podczas kręcenia krótkich filmików, jak i również przy robieniu zdjęć. Bardzo ważnym elementem było również przygotowanie wernisażu – małej galerii, która oddaje pewien charakter lokalnej wsi, ukazuje jej piękno, a przede wszystkim tworzy pewną historię. Mała galeria ze zdjęciami, które zawisły pod wiatą to innowacyjny w tym regionie pomysł na promocję polskiej wsi. Czynny udział mieszkańców w tym przedsięwzięciu pozwolił na uwiecznienie ich wspomnień i pokazanie tego co dla nich ważne. Każde zdjęcie ma pewną historię, wyraża więcej niż da się opisać słowami i tak naprawdę każdy z nas może na takim obrazie zobaczyć zupełnie coś innego.

Małą galeria bardzo przypadła do gustu mieszkańcom, ale najtrafniej ocenią to pewnie turyści, którzy licznie odwiedzają miejscowość latem. Jedno jest pewne - co roku pod wiatą zawisną kolejne zdjęcia i być może w ten sposób wieś stworzy zapisze się na kartach historii uwieczniając swoje wspomnienia na zrobionych przez siebie fotografiach.

Nasze działania dostępne są pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=IaWlWiU87NI

 

PREZENTACJA

3/OL/2021

  

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenki” w Klewkach

Nazwa projektuStworzenie zielonej strefy integracji i rekreacji w Klewkach

Czas trwania projektu: 05.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Klewki w gm. Purda

Kwota dofinansowania:  6 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu była aktywizacja i zwiększenie zaangażowania mieszkańców Klewek w życie społeczne swojej miejscowości poprzez wspólną pracę i budowę miejsca na ognisko oraz zagospodarowanie przestrzeni przy jeziorze Linowskim. Wspólna praca i dbałość o tę przestrzeń, wywarła pozytywny wpływ na pogłębianie więzi pomiędzy mieszkańcami, a tym samym budowanie silnego kapitału społecznego sołectwa.

Stworzenie miejsca ogniskowego było kolejnym  elementem do zagospodarowania przestrzeni przy jeziorze Linowskim. Atrakcyjna lokalizacja zachęca mieszkańców i turystów do aktywności fizycznej podczas wypoczynku na plaży i gry w siatkówkę oraz wspólnych spotkań.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Korzyścią dla społeczności była wspólna praca nad stworzeniem miejsca na ognisko i dbałość o tę przestrzeń. Praca nad realizacją zadania wpłynęła pozytywnie na pogłębianie więzi pomiędzy mieszkańcami, a tym samym zbudowała silny kapitał społeczny sołectwa. Również wiele samotnych osób miało możliwość spotkania, rozmowy oraz pomocy podczas prac. Osoby te czuły się potrzebne, co miało niewątpliwie pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne. Tego typu zadanie było też bardzo dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży, ponieważ młode pokolenie widzi, że wspólna praca przynosi konkretne efekty oraz sprzyja budowaniu więzi społecznych. Koło aktywnie wspiera wszystkie inicjatywy lokalne oraz angażuje się w zagospodarowanie przestrzeni Klewek. Rezultaty osiągnięte podczas realizacji: miejsce na ognisko – 1 szt., ławki na około ogniska – 6 szt., kosze na śmieci – 3 szt. Efekty projektu posłużą mieszkańcom Klewek i pobliskich miejscowości (ok. 2 tys. mieszkańców) i turystom przez wiele lat.