Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”
ogłasza konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 6 Edycja 2024
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.
Głównym celem Programu  jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych województwa warmińsko – mazurskiego w życie publiczne poprzez systemowe wsparcie aktywności i rozwoju kompetencji społecznych poprzez działalność animacyjno -  doradczą ośrodków animacyjno – doradczych, wsparcie 249 nowych inicjatyw zabezpieczających potrzeby społeczne o charakterze lokalnym i służących rozwojowi i poprawie samoorganizacji społecznej w latach 2024 - 2026
 
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 3.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:
-        posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
-        zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
-        wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-        mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-        przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
-        będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
-        będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 
Adresaci konkursu:
a)         Młode organizacje pozarządowe - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 50 tys. zł
b)         Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.
 
Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.11.2024 r. ale nie dłużej niż 6 miesięcy.
 
Wnioski o dotację będzie można składać od 26 lutego 2024 do 26 marca 2024 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie http://www.warmiamazurylokalnie.eu
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełna treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na ww.stronie internetowej.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie ON-LINE z zakresu zasad realizacji mikrodotacji + podstaw księgowości w NGOs (szkolenie wprowadzające zasady realizacji mikrodotacji + szkolenie z podstaw księgowości w NGOS) w ramach konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.

Program spotkania: 1) zasady rozliczania dotacji w ramach konkursu

2) zasady prawidłowego opisywania dokumentów finansowych

3) omówienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu

4) omówienie formularza raportu końcowego.

Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2023 roku o godz. 13:00 poprzez aplikację ZOOM. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer. Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta Zoom, wystarczy:

1) pobrać program Zoom

2) w programie Zoom należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”

3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”

4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK Spotkanie będzie trwało do 4 godzin.

Zapraszamy do zgłaszania się na wydarzenie poprzez kontakt e-mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że w związku ogłoszonym konkursem NOWEFIO - WARMIA MAZURY
LOKALNIE 5 Edycja 2023
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1
Małe Inicjatywy odbędzie się szkolenie.

 Termin szkolenia:
1)  pierwsze 03/03/2023 godzina 17:00

2) drugie  04/03/2023 godzina 12:00

Miejsce szkolenia:


Stacja Jeziorak w Galerii Jeziorak - wejście od strony czerwonej
szkoły

Prowadzący:

Dawid Perges

NOWE FIO – Spotkanie informacyjne: otwierające działania projektowe dotyczące Konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 Edycja 2023

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne ON-LINE otwierające działania projektowe. Na spotkaniu zostaną omówione tematy z zakresu przygotowania projektów do konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godz. 14:00 poprzez aplikację ZOOM.

Program spotkania:

  1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie.
  2. Omówienie karty formalnej i merytorycznej.
  3. Omówienie formularza wniosku.
  4. Zasady sporządzania budżetu projektu, w tym wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
  5. Omówienie dokumentacji projektowej.

Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer.
Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z  komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta ZOOM, wystarczy 10 min. przed spotkaniem:
1) pobrać program ZOOM
2) w programie ZOOM należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK

lub

Wybierając link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/9473411782?pwd=1_FDF4fYOnjiqMDyVsPfEW_TnL4G

Zapraszamy do zgłaszania się na spotkanie poprzez kontakt e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”

ogłasza konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 Edycja 2023
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

-        posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej

-        zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

-        wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

-        mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

-        przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

-        będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

-        będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Adresaci konkursu:

a)         Młode organizacje pozarządowe - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł

b)         Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

 

Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.11.2023 r. ale nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

Wnioski o dotację będzie można składać od 20 lutego 2023 do 20 marca 2023 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie http://www.warmiamazurylokalnie.eu

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełną treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na ww.stronie internetowej.

 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie ON-LINE z zakresu rozliczania projektów w ramach konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5

Program spotkania:
1) zasady rozliczania dotacji w ramach konkursu
2) zasady prawidłowego opisywania dokumentów finansowych
3) omówienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu
4) omówienie formularza raportu końcowego.

Spotkanie odbędzie się 12 września 2022 roku o godz. 14:00 poprzez aplikację ZOOM.

Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer.
Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z  komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta Zoom, wystarczy:
1) pobrać program Zoom
2) w programie Zoom należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK

Spotkanie będzie trwało do 4 godzin.

Zapraszamy do zgłaszania się na wydarzenie poprzez kontakt e-mailowy na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 19.08.2022 odbyły się dwa szkolenia w ramach edycji 2022
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.
Szkolenia dotyczyły: 1) realizacji projektów i podstawowych zasad
księgowania oraz 2) wolontariatu w organizacji i zarządzania
wolontariuszami.  Szkolenia miały miejsce w Kamionce koło Nidzicy w
Gospodzie Ptasie Radio. Za równo w pierwszym jak i drugim szkoleniu
wzięło udział po 7 osób.

 

Szanowni Państwo!

     Informujemy, ze w dniu 26 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.
Poniżej wyniki oceny wniosków.

LISTA RANKINGOWA
LISTA REZERWOWA

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniu informacyjnym w ramach edycji 2022 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Szkolenia odbędą się w dniu 18.03.2022 r. (piątek) godzina 17:00 oraz 21.03.2022 r. (poniedziałek) godzina 17:00.
Czekamy na was – „Stacja Jeziorak” w galerii Jeziorak.
Sala została użyczona dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Iławie.